Định cư Canada

DOANH NHÂN - ĐẦU TƯ - KHỞI NGHIỆP

LAO ĐỘNG - TAY NGHỀ

DIỆN DOANH NHÂN - ĐẦU TƯ - KHỞI NGHIỆP


CHƯƠNG TRÌNH TỈNH BANG: CẤP GIẤY PHÉP LÀM VIỆC --> THƯỜNG TRÚ NHÂN (PR)

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN BANG: CẤP GIẤY PHÉP LÀM VIỆC --> THƯỜNG TRÚ NHÂN (PR)

CHƯƠNG TRÌNH KHỞI NGHIỆP LIÊN BANG (START-UP VISA): CẤP TRỰC TIẾP THƯỜNG TRÚ NHÂN (PR)


CHƯƠNG TRÌNH CHỈ ĐỊNH TỈNH BANG


 • MANITOBA (MPNP)
 • SASKATCHEWAN (SINP)
 • NEW BRUNSWICK (NBPNP)
 • PEI (PEI PNP)
 • ONTARIO (OINP)
 • BRITISH COLUMBIA (BC PNP)
 • NOVA SCOTIA (NS)
 • NEW FOUNDLAND AND LABRADOR

 • ALBERTA (AINP)
 • NORTHWEST TERRITORIES

 • YUKON
 • QUEBEC

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN BANG, CẤP GIẤY PHÉP LÀM VIỆC


 • CHƯƠNG TRÌNH HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG - CANADA (CTPP)


CHƯƠNG TRÌNH KHỞI NGHIỆP LIÊN BANG (START-UP VISA): CẤP TRỰC TIẾP THƯỜNG TRÚ NHÂN (PR)


 • THÀNH LẬP DỰ ÁN MỚI, hoặc
 • THAM GIA VÀO DỰ ÁN ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐỂ NHẬN THƯ HỖ TRỢ, VÀ THỰC HIỆN HỒ SƠ NGAY.TBA

DIỆN LAO ĐỘNG - KỸ NĂNG - TAY NGHỀ - THỜI VỤ


 • CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO LAO ĐỘNG NỘI BỘ (INTRA-COMPANY TRANSFEREE - ITC)
 • CHƯƠNG TRÌNH LIÊN BANG SELF-EMPLOYED PERSON
 • CHƯƠNG TRÌNH LAO ĐỘNG TẠM THỜI, LMIA
 • CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM AIPP, RURAL NORTHERN 
HOW CAN WE HELP YOU