CHƯƠNG TRÌNH NHÂN VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO LIÊN BANG (FSWP)

Chương trình định cư Lao động có trình độ Liên bang (Federal Skilled worker – FSW) là cách phổ biến nhất để nhập cư đến Canada cho những người có học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và một số khả năng khác, giúp họ có thể ổn định cuộc sống một cách thành công như một thường trú nhân tại Canada. FSW cho phép người nhập cư đến Canada có tư cách như một thường trú nhân và hoàn toàn có thể hội nhập vào thị trường lao động nội địa mà không cần sự bảo trợ của người sử dụng lao động và không cần quá trình xin giấy phép lao động sau khi được cấp thẻ thường trú, không như dạng Work Permit (giấy phép lao động ngắn hạn).

Các đơn theo chương trình nhập cư liên bang dạng tay nghề cao được đánh giá dựa trên 6 tiêu chí chính: độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, khả năng ngôn ngữ và khả năng thích ứng như sau:

Trình độ học vấnTối đa 25 điểm
Ngôn ngữTối đa 28 điểm
Kinh nghiệmTối đa 15 điểm
Đã được sắp xếp công việc (AEO*)Tối đa 10 điểm
Độ tuổiTối đa 12 điểm
Khả năng hòa nhậpTối đa 10 điểm
Số điểm tổng cộngTối đa 100 điểm
Số điểm tối thiểu cần phải đạt được67 điểm

 

Những ngành nghề thuộc danh sách NOC (Canada’s National Occupational Classification) như sau:

 

– Các ngành nghề về quản lý (Skill Type 0)
– Các ngành nghề đòi hỏi trình độ Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ (Skill Level A)
– Các ngành nghề đòi hỏi trình độ Cao Đẳng hoặc Cao Đẳng Nghề (Skill Level B )

 

  • 0 Management occupations
  • 1 Business, finance and administration occupations
  • 2 Natural and applied sciences and related occupations
  • 3 Health occupations
  • 4 Occupations in education, law and social, community and government services
  • 5 Occupations in art, culture, recreation and sport
  • 6 Sales and service occupations
  • 7 Trades, transport and equipment operators and related occupations
  • 8 Natural resources, agriculture and related production occupations
  • 9 Occupations in manufacturing and utilities
BẠN MUỐN CHIA SẺ