Chương trình Doanh nhân Saskatchewan

Thể loại: Chương trình chỉ định tỉnh Saskatchewan theo diện doanh nhân.
Loại visa: Giấy phép làm việc và cấp thường trú nhân cho cả gia đình sau khi thực hiện dự án đầu tư.
Văn phòng xét duyệt: Văn phòng di trú Tỉnh Saskatchewan.
Quy trình: thụ lý chính do văn phòng nhập cư Saskatchewan cấp chứng nhận cho phép nhập cư Saskatchewan, Canada. Theo sau chứng nhận nhập cư do Saskatchewan chấp thuận và văn phòng visa liên bang cấp visa lao động.

Các điều kiện:

1. Sở hữu hợp pháp tài sản tối thiểu 500.000 CAD

2. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở cấp độ quản lí cấp cao, hoặc sở hữu doanh nghiệp.

3. Lập dự án đầu tư sang tỉnh Saskatchewan tối thiểu 300.000 CAD (Regina hoặc Saskatoon) hoặc 200.000 CAD (các khu vực khác) mà trong đó bạn tham gia trực tiếp vào công việc điều hành quản lí doanh nghiệp.

BẠN MUỐN CHIA SẺ