Chương trình Doanh Nhân Prince Edward Island PNP

Các Điều kiện như sau:

- Độ tuổi nộp hồ sơ: 21 – 59 tính đến ngày nộp đơn.

- Tài chính tối thiểu 600.000 CAD (cần chứng minh có tối thiểu 150.000 CAD tiền mặt).

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý cấp cao trong 5 năm gần nhất kể từ ngày nộp đơn.

- Có khả năng ngoại ngữ cơ bản tương đương IELTS 4.0 trong vòng 2 năm tính đến ngày nộp đơn.

- Lập dự án đầu tư khả thi đệ trình lên PEI hoặc chứng minh bằng hợp đồng mua công ty có sẵn. Dự án đầu tư hoặc công ty mua lại sau khi định cư phải có giá trị không dưới 150.000 CAD.

- Đạt 50 điểm theo thang điểm của PEI (liên hệ với TTN Immigration để được đánh giá).

- Khảo sát tỉnh PEI ít nhất 5 ngày và phỏng vấn trực tiếp với chính phủ PEI.

- Khi được chấp thuận, người đứng đơn phải ký quỹ 200.000 CAD cho chính phủ tỉnh PEI.

BẠN MUỐN CHIA SẺ