Chương trình Doanh Nhân Nova Scotia PNP

Các điều kiện cơ bản:

- Trên 21 tuổi.

- Có tài sản tối thiểu 600.000CAD

- Đầu tư tối thiểu 150.000CAD vào doanh nghiệp mở tại Nova Scotia (khuyến khích từ 300.000CAD trở lên để được cộng điểm).

- Có tối thiểu 03 năm quản lý và sở hữu doanh nghiệp (ít nhất là 1/3 cổ phần), hoặc hơn 5 năm kinh nghiệm điều hành cấp cao.

- Có trình độ tiếng Anh/Pháp tối thiểu cấp 5 trong Bảng tiêu chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB)

BẠN MUỐN CHIA SẺ