Chương trinh Doanh Nhân Manitoba PNP

Thể loại: Chương trình chỉ định tỉnh Manitoba.

Loại visa: Thường trú nhân cho cả gia đình.

Văn phòng xét duyệt hồ sơ chính: Văn phòng di trú tỉnh Manitoba.

Quy trình: thụ lý chính do văn phòng nhập cư tỉnh Manitoba cấp chứng nhận chỉ định tỉnh Manitoba, Canada. Theo sau chứng nhận nhập cư do Manitoba chấp thuận, văn phòng visa liên bang cấp visa định cư.

 

Các điều kiện cơ bản:

 

1. Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở cấp độ quản lý cấp cao, phó giám đốc, giám đốc, chủ doanh nghiệp v.v...;

 

2. Sở hữu hợp pháp tài sản cá nhân bao gồm nhà cửa, đất đai, tiền mặt, cổ phiếu, doanh nghiệp... tương đương 350.000 CAD;

 

3. Có dự án đầu tư sang tỉnh Manitoba tối thiểu 150.000 CAD;

 

4. Sắp xếp chuyến đi sang tỉnh Manitoba tối thiểu 5 ngày để tìm hiểu về cơ hội kinh doanh và điều kiện sinh sống của tỉnh này;

 

5. Tạm ứng ký quỹ cho chính phủ tỉnh Manitoba số tiền 100.000 CAD. Số tiền này sẽ được hoàn lại sau khi nhà đầu tư được phép sang định cư và dự án kinh doanh/công ty mua ở Manitoba được thực hiện. Yêu cầu thông thường sau 2 năm kể từ ngày sang định cư Canada, nhà đầu tư phải thực hiện dự án kinh doanh của mình. Việc gia hạn khoảng thời gian này có thể được xem xét tùy theo từng trường hợp cụ thể;

 

6. Đạt tối thiểu 60 điểm theo thang điểm lựa chọn của Manitoba (liên hệ với TTN Immigration để được tư vấn và đánh giá)

BẠN MUỐN CHIA SẺ