Chương trình Doanh Nhân British Columbia PNP

1. Các điều kiện cơ bản:

- Tài sản ròng của cá nhân hoặc bao gồm tài sản của vợ/chồng đi theo trị giá ít nhất 600.000 CAD.

- Có kinh nghiệm quản lý hoặc sở hữu doanh nghiệp, cụ thể là có ít nhất:

  • 3 năm kinh nghiệm trong vị trí chủ điều hành doanh nghiệp (sở hữu ít nhất 10% cổ phần trong công ty).
  • 4 năm kinh nghiệm trong vị trí quản lý cấp cao.
  • hoặc kết hợp giữa 1 năm kinh nghiệm là chủ điều hành doanh nghiệm và 2 năm là quản lý cấp cao.

2. Yêu cầu kinh doanh:

- Thành lập một doanh nghiệp mới hoặc mua và cải tiến một doanh nghiệp đã có.

- Đầu tư cá nhân tối thiểu là 200.000 CAD vào doanh nghiệp trong vòng 20 tháng sau khi đến B.C.

3. Yêu cầu công việc:

- Tạo ra ít nhất 1 việc làm toàn thời gian trong doanh nghiệp cho công dân hoặc thường trú nhân Canada.

Bạn phải chứng minh được bản thân đáp ứng đầy đủ các điều kiện nói trên của chương trình. Đơn đăng ký nhập cư diện Doanh nhân không thay thế được cho hồ sơ ứng tuyển của chương trình nhập cư diện Doanh nhân và cũng không đảm bảo rằng bạn sẽ được mời nộp đơn chính thức.

Chương trình BC PNP có thể từ chối hồ sơ nếu thông tin đăng ký của bạn khác với thông tin trong hồ sơ.

4. Cách tính điểm:

Điểm số của ứng viên sẽ được tính dựa trên các thông tin cung cấp trong hồ sơ đăng ký trực tuyến.

BẠN MUỐN CHIA SẺ