Chương trình Đầu tư

ĐẦU TƯ QUEBEC

 

 

Chương trình định cư Đầu tư Quebec đi vào hoạt động từ năm 1986 và được quản lý bởi chính quyền Quebec. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2010, chương trình này được khởi động lại với những điều kiện thay đổi. Nguồn ngân quỹ thu được từ chương trình định cư đầu tư Quebec sẽ được chuyển đến Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Quebec hỗ trợ các dự án kinh tế tại Quebec, và mang lại nguồn tài chính quan trọng cho chính phủ cũng như đóng góp vào ngân quỹ cho chính quyền Quebec.

 

Để đáp ứng được chương trình, bạn phải:

  1. Đương đơn và chồng/vợ đương đơn có số tài sản hợp pháp tối thiểu là 1,600,000 CAD, không bao gồm tài sản được cho tặng ít hơn 6 tháng trước khi nộp đơn theo chương trình.
  2. Có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực nông trại, cơ sở kinh doanh ngành công nghiệp hoặc thương mại, hoặc cơ sở kinh doanh chuyên ngành hợp pháp, nơi có số lượng nhân viên không bao gồm nhà đầu tư phải ít nhất 2 nhân viên toàn thời gian, hoặc một đại lý quốc tế hoặc chính phủ hoặc một cơ quan trực thuộc chính phủ.

Kinh nghiệm quản lý được tính ít nhất 2 năm trong 5 năm trước khi nộp đơn theo chương trình. Kinh nghiệm quản lý của bạn phải bao gồm quản lý trong việc lập kế hoạch, kiểm soát tài chính, nhân sự. Kinh nghiệm quản lý không bao gồm kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình học nghề hoặc thực tập để được cấp bằng tốt nghiệp.

  1. Có dự định nhập cư tại Quebec và kí hợp đồng đầu tư $800,000 đô Canada thông qua dịch vụ tài chính trung gian (những nhà môi giới hoặc công ty quản lý vốn đầu tư) được chỉ định tham gia vào chương trình đầu tư.

Sự đánh giá hồ sơ của bạn còn dựa vào những yếu tố khác ví dụ như tuổi, bằng cấp chuyên môn và khả năng ngoại ngữ của bạn.

Số tiền đầu tư $800,000 đô Canada trong 5 năm được đảm bảo bởi chính quyền Quebec. Những nhà môi giới và công ty quản lý vốn đầu tư hỗ trợ quản lý nguồn ngân quỹ.

Vào cuối giai đoạn 5 năm, những nhà môi giới và công ty quản lý vốn đầu tư sẽ hoàn lại $800,000 đô Canada không có lãi cho đương đơn trong vòng 30 ngày. Tuy nhiên, số tiền này có thể khác nhau nếu đương đơn đảm bảo tài chính cho việc đầu tư.

Chương trình định cư dạng đầu tư Quebec phải được chỉ định tại Quebec ngay từ ban đầu.

BẠN MUỐN CHIA SẺ